REN Nepremičnine Novigrad, Nepremičnine za prodajo

  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский
  • Slovenščina

Uporabne informacije

Ali državljani EU lahko kupujejo in vlagajo v nepremičnine v Republiki Hrvaški?
Državljani EU lahko prosto kupujejo nepremičnine na Hrvaškem (stavbna zemljišča, stanovanja, hiše, vile, hotele...), z izjemo kmetijskih zemljišč in nepremičnin, ki so v okviru nacionalnih parkov in naravnih rezervatov in drugih zaščitenih nepremičnin.

Ali državljani, ki niso državljani EU in ruski državljani lahko kupujejo nepremičnine?
Državljani, ki niso državljani EU in ruski državljani lahko kupijo nepremičnino na Hrvaškem na podlagi vzajemnosti. To pomeni, da lahko pridobijo nepremičnino pod enakimi pogoji kot hrvaški državljani v njihovi državi.
Za večino državljanov gre za običajen postopek: ali jih se kupuje brez kakršnihkoli ovir ali z dovoljenjem Ministrstva za pravosodje v Republiki Hrvaški.

Ali lahko državljani EU ali državljani, ki niso iz EU ustanovijo podjetje na Hrvaškem?
Državljani EU ali državljani, ki niso iz EU lahko ustanovijopodjetje v Republiki Hrvaški. Z novoustanovljenim podjetjem lahko kupujejo in prodajajo nepremičnine, oddajo jih v najem, gradijo nepremičnine za nepremičninski trg, enako kot hrvaški državljani.
Strošek priprave dokumentacije za ustanovitev družbe znaša približno 1000 evrov, osnovni kapital pa znaša 20.000 kun (približno 2.600 evrov) ali več, ki se kasneje prenese na račun družbe.

Koliko znašajo letni stroški vzdrževanja podjetja?
Letni stroški vzdrževanja podjetja so odvisni od tega s čemse družba ukvarja oz. odvisni so od dejavnosti družbe.Minimalni stroški so približno 100 evrov/mesečno.

Koliki so stroški pri nakupu in pri prodaji nepremičnin na Hrvaškem?
Pri nakupu kupec plača dogovorjeno kupoprodajno ceno in dodatne stroške, ki so naslednji:
- Agencijska provizija, ki načeloma znaša 3% + DDV (ni predpisana z zakonodajo),
- Odvetniški in notarski stroški v zvezi s sestavo pogodbe, ki znašajo 1% + DDV,
Pri prodaji nepremičnine prodajalec na dogovorjeno ceno plača le strošek agencijske provizije, ki načelomaznaša 3% + DDV (ni predpisana z zakonodajo) oz. v skladu z dogovorom.

Kakšen je proces nakupa nepremičnine na Hrvaškem?
Potem, ko se kupec odloči za nakup nepremičnine, se pripravi pogodba ali predpogodba, kjer se določijo vsikupoprodajni pogoji (ime kupca, ime prodajalca, vrsta nepremičnine, ki se kupuje, cena, način plačila...).
Ko je vse dogovorjeno se sklene Glavna pogodba, ki se overi pri notarju. Kupec ne overja svoj podpis, ampak se le podpisujena Glavno kupoprodajno pogodbo, prodajalec pa mora overiti svoj podpis.
Takšna overjena pogodba se pošlje Zemljiškoknjižnem oddelku na vpis lastninske pravice.

Kako dolgo traja vpis v Zemljiške knjige?
Če je vsa dokumentacija v redu, vpis v Zemljiške knjige lahko traja samo 2-3 dni, v praksi pa to traja približno 7 delovnih dni.

Ali lahko kupljeno nepremičnino oddam v najem in koliko lahko zaslužim s stanovanjem, ki sem ga plačal 100.000 evrov in je približne velikosti 50 m2?
Nepremičnina se lahko odda v najem, odvisno od lokacije pa se lahko zasluži med 4000 in 7000 evrov.

Koliko znašajo povprečni stroški za stanovanje v približni velikosti 50 m2?
Dodatni stroški znašajo približno 50 evrov/mesečno.

Koliko davka moram plačati za stanovanje v približni velikosti 50 m2?
Nepremičninski davek je približno 120 evrov/letno.

Kako sem lahko prepričan, da pravilno vlagam?
R.E.N. NEKRETNINE d.o.o. ima dostop do analitičnih tabel, ki so jih izdelali strokovnjaki iz uglednih podjetij, ki se ukvarjajo s tržnimi raziskavami, da bi vam lahko prikazali realno stanje na trgu nepremičnin.

Ali lahko pridobimgarancijo, da mi bo moja naložba povrnila denar v prihodnosti, na primer v naslednjih petih letih?
Ne, ampak se lahko potrdi, da je v Istrinepremičninski trg veliko bolj dinamičen, saj je povpraševanje večje od ponudbe. Zahvaljujoč svojem podnebju in položaju v bližini Italije, Slovenije, Avstrije in Nemčije, Istra je zelo zanimiva. Iz teh statističnih podatkov, lahko rečemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v naslednjih desetih letih.

Če bi želel kupiti stanovanje bi se rad prepričal, da pred mojim stanovanjem ne bo zgrajena neka sodobna stavba, kar bi zmanjšalo vrednost moje nepremičnine?
Ko se izdeluje ponudba, vsa dokumentacija v zvezi z nepremičnino se pošilja vašem odvetniku, ki vam lahko razloži vsako vrsto podatkov, ki se nanašajo na nepremičnino in morebitni nepremičninski razvoj v prihodnosti, ki napoveduje vrednost vaše nepremičnine.

Ali se lahko premislim tudi po plačanem depozitu v višini 10% od nakupne cene?
V primeru, če se premislite boste izgubili depozit, ki ste ga plačali. V nekaterih primerih, zlasti pri novogradnjah, je možno, da vam pred nakupom pošljemo pogodbo, da jo predhodno preberete.

Ali je mogoče izvedeti, ali se morajo izvesti še kakšna dela v stanovanju, preden se plača depozit?
Da. Izvedenec vam lahko podrobno pojasni,če obstajajodela, ki so morebitno kratkoročno in dolgoročno potrebna.

V primeru nakupa nepremičnine v gradnji, kakšno imam garancijo, da bo stavba pravilno zgrajena?
Izvajalec mora zagotoviti 2-letno garancijo za inštalacije (vodovodne in električne inštalacije) in 10-letno garancijo za stabilnost stavbe, streho in fasado.

Na koga se lahko obrnem za nadzor stanovanja, ko nisem v Istri?
Nudimo storitve upravljanja s stanovanji, kar vključuje tudi registracijo stanovanja pri pristojnem mestnem svetu, priključitev priključkov, mesečni pregled hiše, dvig pošte in morebitno plačevanje računov.

Ali ponujate storitev najemaoz. ali nam lahko priporočite zanesljiva podjetja?
Da, sodelujemo s specializiranimi partnerji, ki se ukvarjajo z najemi. Lahko vam tudi pomagamo, da stopite v stik z njimi.